JENIS BATUAN SEDIMEN BERDASARKAN TERBENTUKNYA

Secara umum bantuan sedimen dibedakan menjadi dua berdasarkan ternetuknya, yakni :

1.Bataun sedimen yang tidak mengalami pengangkutan melainkan terbentuk dalam lembangan pengendanpan. Tentu saja bila sedimen ini yang terbentuk, maka sedimen ini dikenal sebagai sedimen autocthonous. Yang dimana yang termasuk disini adalah berupa batu kapur, evaporit dan laterit.

2. Batuan sedimen yang mengalamai pengangkutan. Dalam hal ini material-material sedimen mengalami pengangkutan dari suatu tempat ketempat yang lain. Yakni kelingkungan pengendapan sedimen. Tentu saja hal ini dinamakan sebagai Allochthonous. Adapun material-material ini pun dapat berupa material seperti pasir, kerikil, kerakal, konglomerat, breksi dan lain-lain. Termasuk material yang lebih halus yang berupa lanau dan lempung.

Selain daripada pengelasan di atas, batuan sedimen boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, bergantung kepada cara dan proses pembentukannya. Antara klas batuan sedimen yang utama ialah;

 • Terrigenous (detrital atau berklas / klastik - clastic). Batuan klastik merupakan batuan yang puncanya berasal daripada suatu tempat lain, dan telah diendapkan dalam lembangan baru setelah mengalami proses pengangkutan. Antara nama batuan utama yang terdapat dalam kumpulan ini ialah;
  • Konglomerat atau breksia
  • Batu pasir
  • Batu lodak
  • Syal
 • Sedimen endapan kimia / biokimia (Chemical/biochemical). Batuan endapat kimia merupakan batuan yang terbentuk hasil daripada pemendapan kimia daripada larutan, ataupun terdiri daripada endapan hidupan bercangkang mineral karbonat atau bersilika atau berfosfat dan lain-lain.. Antara batuan yang tergolong dalam kumpulan ini ialah;
  • Evaporit
  • Batuan sedimen karbonat (batu kapur dan dolomit)
  • Batuan sedimen bersilika (rijang)
  • Endapan organik (batu arang)
 • Batuan volkanoklastik (Volcanoclastic rocks). Batuan volkanoklastik yang berasal daripada aktiviti gunung berapi. Debu-debu daripada aktiviti gunung berapi ini akan terendap seperti sedimen yang lain. Antara batuan yang ada dalam kumpulan ini ialah;
  • Batu pasir bertuf
  • Aglomerat

 

0 komentar:

Search